040 849 5331

Andra tjänster

Ekorenoveringar

Aparnas Renoveringar erbjuder också ekorenoveringar över hela Nyland. Vi har erfarenhet också av krävande ekorenoveringsprojekt. Vi erbjuder ekorenoveringar i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och hela Nyland.

I ekorenoveringar (inte plast-/latexfärger) används helträ och färger med giftfria lösningsmedel. Soporna förs till återvinnigsstationen å kundens vägnar. Också hushållsmaskiner förs bort. Val av naturenliga material. Reparation också av stockhus och av pärt- och halmtak.

Bed om mera information av ekorenoveringsexperterna!

BE OM OFFERT >>

Snickeriarbeten

Trä är ett kärt material för oss och vi är järnhårda experter i alla slag av träbearbetning. Vi genomför bl.a. trätrappor, paneler, räcken, karmar och lister, mellanväggar, innerfönster, parkettgolv, brädgolv, laminatgolv och bastun. Vi klarar t.o.m. av krävande träbåtsrenoveringar och pietetsfulla renoveringar av museala trähus. Vi erbjuder snickeriarbeten i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och hela Nyland.

BE OM OFFERT >>

Underleverantörer

Även om vårt eget kunnande räcker långt, lönar det sej ibland att låta en specialist inom sitt eget område genomföra renoveringen eller en del av den. aparnas Renoveringar rekommenderar pålitliga yrkesmän och tar helhetsansvaret för renoveringsprojektet. På så sätt får du olika branchers specialister till din tjänst utan bekymmer eller besvär. Lämna över dina renoveringsbekymmer åt oss och njut av ett lyckat slutresultat.

Vi vill att vår kund att skall få sin renovering genomförd möjligast lätt. Då du genomför din renovering via oss, kan du lita på ett högklassigt slutresultat inom överenskommen tidtabell.

BE OM OFFERT >>