040 849 5331

Högklassiga renoveringar av badrum och bastu!

Med gedigen yrkeskunskap erbjuder vi högklassiga renoveringar av badrum och bastu! Också krävande objekt hör till vår repertoar. Vi erbjuder renoveringar av badrum och bastu i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och hela Nyland.

Vi sörjer för att golvens lutningar blir korrekta och att vatteisoleringen uppfyller gällande krav. Våra montörer har i kraft varande VTT certifikat vilket är din garanti för att vi är yrkeskunniga i det vi gör.

Våra yrkesmän lyssnar på dina renoveringsönskemål och fäster uppmärksamhet vid detaljer anefter som renoveringen framskrider. Tack vare vårt omfattande partnernätverk.

Tack vare vårt omfattande nätverk av partners får du via oss badrums- och basturenoveringen som en helhet utan att själv behöva ordna t.ex. elektriker eller vattenisolerare. Det är en hederssak för oss att genomföra en renovering som uppfyller dina önskemål och krav inom överenskommen tidtabell och med yrkeskunskap.

Då du väljer oss för att genomföra din renovering, försäkrar du dej om att såväl bastu-utrymmena som badrummet hålls stiliga och tidsenliga länge!

BE OM OFFERT >>